Dental Tribune Belgium (Flemish)

Kies je voor warme condensatietechniek of voor koude stiftsectietechniek?

June 12, 2020

HOUTEN, NL – Vrijdag 5 juni hield tandarts-endodontoloog Richard Hakse een webinar voor tandartsen over de obturatie van het wortelkanaal. De webinar was georganiseerd onder de vlag van Dental Tribune Study Club.

De webinar van Hakse stond in het teken van diverse vultechnieken en hun voor- en nadelen. Daarnaast demonstreerde hij hoe de obturatie kan worden uitgevoerd met behulp van het obturatiesysteem Elements IC van Kavo Kerr. Hakse is naast tandarts-endodontoloog ook endodontiedocent aan de KU Leuven. Vanuit zijn verwijspraktijk in Oirschot deelde hij in ruim een half uur zijn kennis over het opvullen van het wortelkanaal. We geven hier een beknopt verslag.

Het vullen van de kanalen is het klinisch eindpunt van de endodontiebehandeling. Nadat rubberdam is aangelegd, begint de behandeling echter met de wortelkanaalpreparatie: er wordt een correcte openingscaviteit gemaakt en de lengte van de wortelkanalen is bepaald met een elektronische apex locator. Na een preparatie van het wortelkanaalstelsel dien je rekening te houden met het apicale uiteinde van de preparatie, de diameter van het apicale uiteinde, de coniciteit van de preparatie en het effect op de reiniging.

Een succesvolle obturatie vereist het gebruik van materialen en technieken die het volledige wortelkanaalsysteem driedimensionaal vullen en een hermetische afdichting geven van het apicale tot aan het coronale deel om her-infectie te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat het succes van de endodontische behandeling afhankelijk is van zowel de kwaliteit van de obturatie als de uiteindelijke restauratie.

Koude vultechnieken
Er zijn veel verschillende vultechnieken ontwikkeld, die in te delen zijn in koude en warme vultechnieken. Verrassend genoeg is er in vitro geen significant verschil tussen beide groepen. In vivo is dat verschil er echter wel. We stippen enkele van de technieken kort aan.

De koude single-cone techniek is een oude techniek die vaak microlekkage vertoont. De techniek is wel weer in trek gekomen in combinatie met de nieuwe biokeramische sealers.

De koude laterale condensatie is een goede techniek waarbij de ruimte rondom de stift opgevuld wordt met secundaire stiften. Het nadeel van deze techniek is dat er verticale wortelbreuk kan optreden en dat de kanaalvulling geen massief geheel is.

De koude stiftsectietechniek is ontworpen om het apicale deel van het kanaal af te sluiten en het coronale deel open te laten voor een stiftopbouw of verankering. Dit is echter een lastige techniek met een matige pasvorm en microlekkage.

Warme vultechnieken
De warme laterale condensatietechniek is in essentie hetzelfde als de koude versie, alleen wordt er een elektrisch verwarmde spreader in de guttapercha gestoken om de guttastiften met elkaar te versmelten. Deze techniek geeft minder lekkage dan de koude vorm.

Bij de warme verticale condensatietechniek wordt een met cement ingesmeerde guttastift in het kanaal gebracht en met een heet instrument plastisch gemaakt. De guttapercha kan met koude plugger van apicaal naar lateraal gedrukt worden of met een elektrisch verwarmde wortelkanaalstopper in één keer naar apicaal gedrukt worden.

Bij de thermomechanische compactietechniek wordt de guttapercha in het kanaal plastisch gemaakt door een snel ronddraaiend instrument. Deze snelle vulmethode is echter wel lastig onder de knie te krijgen.

De draagstifttechniek is een veelgebruikte techniek waarbij de verwarmde stift in het met cement voorgesmeerde kanaal wordt ingebracht. Het nadeel is dat als er onvoldoende geprepareerd is, de guttapercha wordt gestript en de kanaalvulling in dat geval alleen uit de carrier bestaat.

Om het warme vulwerk te verrichten, zijn er Obturatie Units. Hakse besprak de Elements In Control (IC) van Kavo Kerr, de verbeterde opvolger van de Elements Free. Doordat de Elements IC inductie oplaadbaar is, is het schoonmaakprobleem van de Elements Free opgelost. Verder is de (verwisselbare) batterij sterk verbeterd, is de aan-uitknop bij zowel de heatcarrier als de backfill hetzelfde geworden en zijn het plugger- en cartridge sluitsysteem verbeterd. Ook is het design ergonomisch verfraaid. De pluggers en guttapercha cartridges zijn dezelfde als bij de System B, EOU en Elements Free, waardoor de IC backward compatible is. Stap voor stap nam Hakse zijn toehoorders mee in de gehele klinische procedure met de Elements IC.

Deze webinar is georganiseerd door Dental Tribune, dat de komende tijd verschillende klinische webinars gratis aanbiedt. De webinar over de obturatie van het wortelkanaal is nog – gratis – te volgen op https://www.dtstudyclub.nl/webinar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Belgium (Flemish) No. 2, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International