Dental Tribune Belgium (Flemish)

Tekstberichten stimuleren mondgezondheid jonge kinderen

By Dental Tribune International
March 23, 2020

BOSTON, VS – In de preventie van cariës bij jonge kinderen lijkt de rol van ouders of verzorgers doorslaggevend. Onderzoekers van Boston University boekten hoopvolle resultaten met een ondersteunende tool: tekstberichten met spel- en beloningselementen op hun mobiele telefoons.

55 volwassenen namen deel aan dit onderzoek: hun kinderen van beneden de 7 jaar verbleven in twee kinderziekenhuizen in de armste delen van Boston. De volwassenen werden verdeeld in twee willekeurige groepen. De ene groep ontving tekstberichten over mondgezondheid, met informatie over bijvoorbeeld tandenpoetsen, fluoridegebruik en bezoek aan de tandarts. De controlegroep kreeg algemene berichten over het welzijn van kinderen, bijvoorbeeld over veiligheid en lichamelijke activiteit. De deelnemers ontvingen gedurende acht weken twee berichten per dag, met een interactief element: er konden (digitale) speldjes en dierenplaatjes verdiend worden.

De groep die tekstberichten ontving over mondgezondheid reageerde zeer positief: 84% zou het programma aan anderen aanbevelen. Het motiveerde de ouders vaker de tanden van hun kind te poetsen en tot meer behoefte aan kennis over mondgezondheid. Veel vaker dan in de controlegroep werd twee keer per dag gepoetst. Ook hun houding en gedrag ten opzichte van fluoridegebruik en tandartsbezoek verbeterden significant.

Volgens onderzoeker Dr. Belinda Borrelli is dit het eerste onderzoek naar tekstberichten gericht op mondgezondheid, met een interactief en spelelement. Ze noemt als groot voordeel dat op deze manier bevolkingsgroepen bereikt kunnen worden met evidence based informatie, op welk moment en welke plek ook.

Het experiment heeft inmiddels financiële steun gekregen van het National Institute of Dental and Craniofacial Research. Het onderzoek wordt momenteel voortgezet onder 650 gezinnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Belgium (Flemish) No. 2, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International