Dental Tribune Belgium (Flemish)

Dentale post: Sint-Apollonia, patrones van de tandartsen

By Dr Henri ARONIS
April 01, 2021

We weten niet veel over de Sint-Apollonia, rooms-katholieke heilige. Het martelaarschap van de heilige werd al beschreven in een brief van ca. 249 vanuit Alexandrië, geschreven door Sint-Dionysos. Daarin beschrijft hij een ‘oude maagd’, Apollonia, die gearresteerd werd en van wie de tanden werden gebroken, omdat ze weigerde het christendom op te geven. Ze werd ongeveer vijftig jaar na haar dood heilig verklaard en tijdens de kruistochten werd ze beschouwd als de patrones van de pijn gelinkt aan tanden. Zowel van haar als haar martelaarschap werden veel schilderijen gemaakt. Ze wordt afgebeeld als iemand die tanden behandelt en trekt, of als slachtoffer van een tandextractie. (Herdenkingsdag: 9 februari)


Deze postzegel werd uitgegeven ter gelegenheid van het 70ste jaarlijkse Wereldcongres van de World Dental Federation (FDI), dat plaatsvond in Wenen van 10 tot 16 oktober 1982. Op deze zegel ziet men Sint-Apollonia met een getrokken tand, terwijl ze een boek leest. Een herdenkingsstempel, gemaakt tijdens een tandartsencongres in Graz in 1985, verfraait de zegel.

 

 

 

 

 

Ook San Marino heeft een zegel uitgegeven die gewijd aan Sint-Apollonia, ter gelegenheid van het 13e Internationaal Congres van Stomatologie, in september 1979. De zegel reproduceert een houtgravure uit de vijftiende eeuw van de Wessler-collectie (Koninklijk Tandheelkundig Instituut in Stockholm).

 

 

 

 


Er is ook deze zegel, die deel uitmaakt van een serie van tien zegels die gewijd zijn aan het eiland Guernsey en de Sint-Apolloniakapel, uitgegeven in 1984. Deze oudste kapel van Guernsey werd gebouwd in 1392 door Nicolas Henry.

 

 

 

 

 

 

 


Deze vierde zegel, eveneens uitgegeven in Guernesey, beeldt ook de kapel af, en werd uitgegeven op een blad in 1991, samen met twaalf kindertekeningen.

 

 

 

 

 

Hoewel Sint-Apollonia deel uitmaakt van de christelijke wereld vindt men haar ook terug op andere plaatsen en in andere religies, met eveneens verwijzingen naar tanden, zoals op een fresco van ca. 1510 in de kerk van het Finse Lojo. En in Sri Lanka (Ceylon), waar tienduizend pelgrims uit alle hoeken van de wereld naartoe komen om de Perahera, het grootste boeddhistische feest te wereld, bij te wonen en te helpen bij de parade van de Boeddha. Tijdens een processie wordt het heilige relikwie, een tand van Boeddha, op de rug van een olifant rondgedragen om hem aan de menigte te presenteren. Deze zegel maakt deel uit van een serie van drie, die werd uitgegeven in 1979 en toont de aankomst van de heilige Tand aan de Tempel.

 


Dr. Henri Aronis heeft een speciale interesse voor tandheelkundige postzegels opgevat en bracht meerdere verzamelingen uit oder de naam 'La Médecine Bucco-Dentaire au travers de la Phillatélie. In deze rubriek worden steeds een aantal van zijn postzegels uitgelicht. Zie voor meer informatie of het bestellen van het oeuvre de website timbreetdent.eu. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International