Dental Tribune Belgium (Flemish)
News
Meer antibiotica voorgeschreven tijdens lockdown

December 14, 2020 | News

GENEVE, ZWITSTERLAND Tijdens de eerste lockdown vanwege de coronapandemie werd in Engeland 25% meer antibiotica voorgeschreven door tandartsen. Alarmerend, vindt de FDI World Dental Federation, omdat antibioticaresistentie wereldwijd een groot gevaar voor de gezondheid is. De FDI publiceerde daarom een whitepaper over antibioticaresistentie.

Relatie mondgezondheid en algemene gezondheid nog weinig bekend

December 14, 2020 | News

Dat er een relatie is tussen mondgezondheid en algemene gezondheid staat vast. Diverse systeemziekten uiten zich in de mond en andersom kunnen verschillende algemene aandoeningen en medicatie leiden tot dentale problemen. Maar dat is lang niet bij iedereen bekend, blijkt uit een enquête van DentaVox onder 1110 deelnemers.

advertisement
STOP Mouthwash beschermt

December 10, 2020 | Advertorial

STOP Microbial Oral Shield Mouthwash werd samengesteld door internationale, tandheelkundige en wetenschappelijke experts, en levert een geavanceerde 360° bescherming. Het is klinisch bewezen dat STOP virussen, bacteriën, schimmels en andere microben met een veel grotere doeltreffendheid uitroeit dan toonaangevende concurrenten.

Spoelmiddel met essentiële oliën heeft wel degelijk effect

November 27, 2020 | News

AMSTERDAM Het gebruik van een spoelmiddel met essentiële oliën remt op de lange termijn de vorming van tandplak en vermindert zo gebitsproblemen. Dat concludeert mondhygiënist en tandarts Martijn van Leeuwen in zijn promotieonderzoek. Hij verdedigt zijn proefschrift op 22 april – online – aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

8 tips en checklist voor een betere werkhouding

November 27, 2020 | News

UTRECHT Veel tandartsen ervaren lichamelijke klachten die te wijten zijn aan een verkeerde houding aan de stoel. Bijna twee op de drie hebben een verkeerde werkhouding. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) geeft acht tips en een checklist om klachtenvrij en comfortabeler te werken.

advertisement
Nieuwe antimicrobiële strategieën

November 27, 2020 | News

AMSTERDAM Bestaande antibiotica helpen door toenemende resistentie steeds minder tegen bacteriën. Het is daarom belangrijk om alternatieve antibacteriële middelen te ontwikkelen. In het kader van haar promotieonderzoek onderzocht Tjitske Sijbrandij van ACTA alternatieven voor de standaard antibiotica die worden ingezet tegen biologische strijdmiddelen.

Column: Bekende Vlamingen

November 27, 2020 | News

Hebben jullie ook soms filmsterren of BV’s in jullie stoel? Ik heb er maandelijks een paar. Vorige week ben ik weggesmolten bij een intake van Bartel Van Riet. Niet de echte natuurlijk, maar zo’n mooie lookalike dat ik het verschil niet eens merkte. Of wou merken. Ik verlies mezelf wel eens in mijn ongebreidelde fantasie.

“Als een patiënt de boodschap begrijpt, voorkom je veelvuldige terugkomsessies”

November 16, 2020 | Interviews | News

Tussen 2008 en 2018 groeide de Belgische bevolking jaarlijks met gemiddeld 0,65%. Deze stijging is voor het overgrote deel (89%) toe te schrijven aan immigratie: in 2019 immigreerden er 55.031 mensen meer dan er emigreerden. Bovendien heeft 12,4% van de vorig jaar geboren kinderen een moeder van niet-Belgische origine. Dat de Belgische bevolking blijft toenemen, komt dus voornamelijk door migratie, en doordat er in de groep mensen met een migratieachtergrond opvallend meer kinderen geboren worden. Niet-Belgische vrouwen krijgen gemiddeld 2,4 kinderen - dat is 0,92 meer dan Belgische vrouwen. Juist omgaan met culturele verschillen is dus prangender dan ooit. Maar hoe vertaalt zich dat naar de mondzorgpraktijk? Dental Tribune ging in gesprek met cultureel antropoloog en socioloog Cor Hoffer.

advertisement
Los contactje

November 15, 2020

Mijn schuurtje heeft een lamp die aangaat als ik in de buurt kom of als er een vogel langs vliegt. Hartstikke handig als ik ’s avonds met de fiets thuiskom. Tot voor kort werkte dat goed, zij het dat ik weleens even met mijn handen moest wapperen om de lamp op gang te krijgen. Opeens doet die lamp het niet meer, dat wil zeggen, ze doet het veel te goed. Ze blijft namelijk continu branden. En hoe ik ook met mijn armen zwaai, haar liefdevol of juist sterk verwijtend toespreek, ze weigert uit te gaan. Er is ook geen knippertje of stekker waarmee ik haar kan dimmen of uitdoen. Het enige wat ik kan doen is de gloeilamp losdraaien en wachten op een elektricien die natuurlijk niet vanzelf komt. Mooi dat ik nu in het donker scharrel. Normaal krijg ik een flikkerende lamp wel aan de praat. Gewoon een kwestie van een los contactje. Maar deze…

Patiënten voelen zich nog te weinig geïnformeerd

November 15, 2020 | News

Slechts 54% van de patiënten heeft het gevoel tijdens een tandheelkundige behandeling precies de juiste hoeveelheid informatie te krijgen. Dat blijkt uit een enquête van marktonderzoeker DentaVox. Desondanks geeft de meerderheid van de respondenten aan dat informatie over toegepaste medicatie of het gebruik van anesthetica voor hen onduidelijk blijft.

Mondzorgprofessionals kunnen diabetes opsporen

November 15, 2020 | News

BIRMINGHAM, VERENIGD KONINKRIJK – Mondzorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het vaststellen van welke mensen een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 lopen. Ook kunnen ze een rol spelen in de vroege opsporing van de aandoening bij mensen die nog niet gediagnosticeerd zijn, toont nieuw onderzoek aan.

“De meeste tandartsen zijn nu echt kapot na het werk”

October 30, 2020 | Interviews | News

Het VVT over de impact van de coronapandemie - Sinds de uitbraak van de coronapandemie staan alle ambulante zorgverleners voor grote uitdagingen, maar door de aard van het beroep werden en worden tandartsen met zeer specifieke moeilijkheden geconfronteerd. We blikken terug op de rollercoaster van de voorbije maanden én analyseren actuele vraagstukken met Philippe Decroock en Gerda Wauman, respectievelijk voorzitter en algemeen secretaris van beroepsvereniging Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT).

advertisement
Bewustwording halitose door mondmasker

October 30, 2020 | News

BRUSSEL - Sinds het gebruik van een mondmasker is toegenomen, krijgen mondhygiënisten steeds meer vragen over een slechte ademgeur. Dat stelde Isabelle Mertens, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging Mondhygiënisten (BBM) op de Vlaamse Radio 1.

Schone lucht

October 30, 2020 | News

Waar we met z’n allen nu wel een beetje behoefte aan hebben, is schone lucht. Frisse lucht zonder al te spatrijk vocht en virusbevattende aerosolen. Wanneer heb je die lucht en hoe kom je eraan? Dat weten we dus niet of nauwelijks. Mijn vrouw smaakt het genoegen op een middelbare school les te mogen geven in de ‘donkerrode Randstad.’ Dat gebeurt tegenwoordig dus met ramen en deuren open.

Kankeronderzoekers ontdekken nieuwe speekselklier

October 20, 2020 | News

AMSTERDAM – Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek hebben een nieuwe locatie van de speekselklieren ontdekt. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Radiotherapy & Oncology. Voor patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied is dit mogelijk goed nieuws, omdat bestralingsartsen die plek vanaf nu kunnen ontzien om zo mogelijke bijwerkingen te voorkomen.

“Er blijft nog zo veel te leren”

October 19, 2020 | Interviews | News

In zijn loopbaan die leidde naar 14 tandartspraktijken met 140 medewerkers, deed Harrie Op de Laak een schat aan kennis op. In de praktijk en met bij- en nascholing daarbuiten. Nu is Op de Laak vooral bezig met het overdragen van die kennis, zodat een nieuwe generatie tandartsen is uitgerust voor de vier grote uitdagingen die hij voor de tandheelkunde ziet. Met een hoofdrol voor ouderen en jongeren.

Spinnenweb van leugens

October 19, 2020 | News

Patiënten liegen tegen tandartsen. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond, blijkens een bericht in de vorige Dental Tribune. Uit eigen waarneming kent u de smoesjes van uw patiënten over hun mondhygiëne natuurlijk al lang. Schaamte, angst en zelfbeeld houden de waarheid soms op afstand.

120 jaar FDI: mondgezondheid mondiaal op de kaart

October 19, 2020 | News

191 beroepsorganisaties uit 130 landen, met meer dan 1 miljoen tandartsleden. Die cijfers laten zien dat FDI World Dental Federation in 120 jaar is uitgegroeid tot een organisatie met een indrukwekkend mondiaal bereik. Maar wat kún je eigenlijk bereiken? En hoe wordt daaraan gewerkt? Indrukken van een Nederlandse en Vlaamse FDI-vertegenwoordiger.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International