Dental Tribune Belgium (Flemish)

“Link tussen halitose en covid-19”

By Dental Tribune International
March 05, 2021

BRNO, TSJECHIË - Er is mogelijk een verband tussen beginnende halitose en het verloop van een SARS-CoV-2-infectie. Dat blijkt uit recent onderzoek van wetenschappers aan de Masaryk University in Brno.

Abanoub Riad, wetenschapper bij het Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation (CEBHC-KT), en zijn team vermoedden al sinds maart 2020 dat de mondholte een overlevingsruimte kon bieden voor SARS-CoV-2. Onderzoek van Chinese wetenschappers uit februari 2020 wees al uit dat xerostomie (abnormale monddroogte) en ageusie (verlies van smaakfuncties van de tong) horen bij onverwachte maar veelvoorkomende symptomen van covid-19.

Om de intensiteit van de halitose in kaart te brengen is in het onderzoek gebruik gemaakt van een veelgebruikt instrument voor de analyse en behandeling van chronische halitose. Dit apparaat telt de hoeveelheid vluchtige zwavelverbindingen per miljard. “We hebben de halitose-intensiteit twee keer gemeten: bij het eerste bezoek en na een maand. Onze statistische analyse liet bij de meerderheid van de patiënten na verloop van tijd een significante vermindering in halitose-intensiteit zien,” aldus Riad.

Volgens Riad zijn de resultaten relevant voor toekomstig onderzoek. “Onze resultaten ondersteunen de hypothese dat SARS-CoV-2 in staat is om epitheelveranderingen van het dorsale gedeelte van de tong tot stand te brengen, vanwege het veelvuldig vrijkomen van het agiotensine-converterend enzym 2. Deze hypothese zou kunnen verklaren waarom de speekselproductie verstoord is bij covid-19 patiënten, vooral bij degenen die last hadden van xerostomie. Hoewel niet zeker is waardoor halitose gelijktijdig ontstond en afnam met het verloop van covid-19, ondersteunt dit interessante fenomeen volgens de Bradford Hill criteria de causale relatie tussen de twee zaken.”

“We konden de rol van medicatie niet uitsluiten, vooral die van onnodig voorgeschreven of gebruikte antibiotica, en de psychologische impact van de covid-19pandemie op gezondheid-gerelateerd gedrag, zoals op mondhygiëne. Hoewel het universele beleid rond mondmaskers cruciaal is voor het beperken van het aantal besmettingen en sterfte, kan het dragen ervan indirect leiden tot beginnende halitose.” Wat dit laatste betreft is het nog niet duidelijk of het dragen van mondkapjes de oorzaak kan zijn van halitose, of andersom. De verminderde blootstelling aan stikstofmonoxide zou kunnen leiden tot een hoger risico op infectie met covid-19. Ook kan het zo zijn dat halitose voorheen vaker ondergediagnosticeerd was en dat men zich nu meer bewust is van een mondgeur.

Vanwege de kleine onderzoekspopulatie voegt Riad toe: “Ik wil graag van deze mogelijkheid gebruikmaken om alle tandheelkundige onderzoekers en tandartsen wereldwijd op te roepen om de krachten te bundelen en middelen toe te wijzen om grotere epidemiologische onderzoeken uit te voeren naar orale covid-19-uitingen, vooral naar mucocutane symptomen.”

Het onderzoek, getiteld ‘Halitosis in COVID-19 patients’, werd op 29 november 2020 gepubliceerd in Special Care in Dentistry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International