Dental Tribune Belgium (Flemish)

Dentale post: Pierre Fauchard, grondlegger van de tandheelkunde

By dr. Henri Aronis
February 08, 2021

De Franse tandarts Pierre Fauchard (1678-1761), die werkzaam was in Nantes en Parijs, staat bekend als een van de grondleggers van de moderne tandheelkunde. In 1961 was het tweehonderd jaar geleden dat Fauchard overleed, reden genoeg voor het Franse postbedrijf La Poste om hem te eren met een speciale postzegel. Begin juli 1961 verscheen een unieke tandheelkundige postzegel. Voor de gelegenheid werd in het Parijse l’Ecole Odontologique zelfs een tijdelijk postkantoor ingericht om de zegel met beeltenis van Fauchard te verkopen, net als speciale postkaarten.

De tandheelkunde wordt een vakmanschap
Fauchards invloedrijke oeuvre Chirurgien-Dentiste ou le Traité des Dents (1728) was de opmaat tot een aparte wetenschappelijke branche voor de tandheelkunde. Tot dan toe werd tandheelkunde gezien als een onderdeel van de reguliere geneeskunde.
In zijn boeken vat Fauchard de tandheelkundige kennis van zijn generatie samen en definieert hij specialismen die niet eerder duidelijk waren omschreven. Daarnaast beschrijft én betreurt hij de volledige afwezigheid van onderwijs, waardoor tandheelkundigen niet de mogelijkheden hadden hun techniek en kennis verder te specialiseren en te ontwikkelen. De boeken vonden veel weerklank en werden tweemaal herzien, in 1746 en 1786. De enorme betekenis van Fauchard werd bijna tweehonderd jaar later nog gezien. In 1941 schreef de Amerikaanse tandarts Bernhard W. Weinberger in zijn boek Pierre Fauchard Surgeon-Denist het volgende: “Dit maakte van de tandheelkunde een volwaardig beroep.”

De postzegel
De zegel werd gedrukt op een roterende diepdrukpers en op 3 juli 1961 uitgebracht door La Poste. De zegel was 36 millimeter hoog en 22 millimeter breed, en er werden liefst 4,5 miljoen exemplaren van gedrukt. In de bekende Franse postzegelcatalogus Yvert & Tellier is de zegel te vinden onder nummer 1307. Het portret op de zegel werd getekend en in diepdruk gegraveerd door Albert Decaris, naar een schilderij van Jean Lebel.

(bron: Dentist News, dr. Henri Aronis)

Oud-tandarts dr. Henri Aronis heeft een speciale interesse voor tandheelkundige postzegels opgevat en bracht meerdere verzamelingen uit onder de naam ‘La Médecine Bucco-Dentaire au travers de la Philatélie’. In deze rubriek worden steeds een aantal van zijn postzegels uitgelicht. Zie voor meer informatie of het bestellen van het oeuvre de website timbreetdent.eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International