Dental Tribune Belgium (Flemish)

Adviezen reanimatie tijdens coronacrisis

By Imelda van der Wardt
May 18, 2020

VOORSCHOTEN (NL) – De besmettelijkheid van het coronavirus en de mogelijke gevolgen ervan voor hulpverleners hebben tot gevolg dat reanimatie tijdelijk op een andere manier moet worden uitgevoerd. In dat kader heeft de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de adviezen over reanimatie in de huidige anderhalvemetermaatschappij aangepast.

Aantal hulpverleners betrokken bij de reanimatiepogin

  • Beperk in alle gevallen het aantal hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighoudt tot het minimum. Maximaal twee hulpverleners bevinden zich nabij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.

Eerste benadering van het slachtoffer

  • Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan.
  • De hulpverlener moet de ademhaling beoordelen door enkel te kijken. Voor het vaststellen van een normale ademhaling moet de hulpverlener dus niet ‘luisteren’ en/of ‘voelen’. Ook moet de hulpverlener de luchtweg niet openen voor het beoordelen van de ademhaling.

Basale reanimatie

Bij een slachtoffer zonder duidelijke of bewezen COVID-19-besmetting:

  • Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.
  • Geef geen mond-op-mond- of maskerbeademing.

Bij een slachtoffer met bewezen of veronderstelde* COVID-19-besmetting:

  • Gebruik de AED, maar geef geen thoraxcompressies en geen mond-op-mond- of maskerbeademing.
  • Er is sprake van een veronderstelde COVID-19 besmetting als het slachtoffer last had van neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, een lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38 graden). Dit geldt ook wanneer een huisgenoot van het slachtoffer een bewezen COVID-19-besmetting of een of meerdere van bovenstaande klachten heeft.

Na de reanimatie

  • Alle hulpverleners die direct bij de reanimatie betrokken waren, moeten hun handen en polsen desinfecteren. Dit kan bij de ambulance of andere aanwezige hulpverleningsvoertuigen.
  • Omstanders en burgerhulpverleners die in de dagen of weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk duiden op COVID-19 dienen de adviezen van het RIVM te volgen en zo nodig contact op te nemen met hun huisarts.

Reanimatie bij kinderen

  • De basale reanimatierichtlijn bij kinderen is onveranderd. Dit geldt voor kinderen tot de puberteit. De inschatting of het slachtoffer een kind of puber is, moet door de hulpverlener gemaakt worden. Hier kan geen specifieke leeftijd aan gekoppeld worden.

Lees hier de volledige NRR-richtlijn.

(bron: Nederlandse Reanimatie Raad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Belgium (Flemish) No. 3, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International