Dental Tribune Belgium (Flemish)

Zeer gemengde reacties op nieuw tarievenakkoord

By Charlotte Van Doren
April 06, 2020

Eind januari werd een nieuw tarievenakkoord gesloten tussen de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en tandartsen. De Waalse beroepsverenigingen Société de Médecine Dentaire (SMD) en Chambre Syndicale Dentaire (CSD) stemden in, net als het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT). De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) heeft echter veel bezwaren tegen het akkoord. Ook de Socialistische Mutualiteiten zijn niet onverdeeld positief.

VVT vindt het akkoord ‘verantwoord én doordacht’, en prijst onder meer dat het aan geconventioneerde tandartsen flexibiliteit in de honoraria toelaat voor meerdere behandelingen. VVT zegt ook dat het hoopt dat zo veel mogelijk tandartsen zullen toetreden tot het akkoord, om tariefzekerheid te garanderen voor een groot deel van de bevolking.

Heel wat minder positieve geluiden waren er begin februari echter te horen bij de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT), die het ‘historisch slechte’ akkoord weigerde goed te keuren. In hun eigen magazine ConsulTand deed voorzitter en onderhandelaar Frank Herrebout uitgebreid uit de doeken waar het schoentje volgens VBT knelt. Als eerste punt haalt hij de verplicht goed te keuren reglementering aan die tandartsen zal verplichten voor elke prestatie een prijsraming op te maken, en noemt het ‘bemoeizucht’ van de ziekenfondsen. “Het is ons inziens niet aan hen om te gaan bepalen of een behandeling duur of goedkoop is op basis van een prijsraming,” klinkt het. Dat daarnaast ook verplicht alle gegevens over honoraria en vergoedingen zullen moeten worden doorgegeven aan de verzekeringsinstellingen, zal volgens Herrebout voor heel wat bijkomende administratieve werklast zorgen.

Vrijheid onder druk
Daarnaast schiet ook het feit dat de financiering van een project voor mondhygiënisten uitgesteld wordt tot 2020 bij VBT in het verkeerde keelgat, net als het uitstel van de indexatie, die pas begin maart plaatsvond.
Dat de maximumtarieven niet gelden voor bijzondere groepen als bijvoorbeeld kinderen en mensen die van het voorkeurstarief genieten, kon eveneens op weinig bijval rekenen. Bovendien zullen ook tandartsen die slechts partieel tot het akkoord toetreden, zich toch in alle gevallen aan de maximumtarieven moeten houden. Volgens VBT wordt “de vrijheid van de tandarts hiermee verder onder druk gezet”.
VBT is dan ook hevig tegen het akkoord gekant, en roept haar leden op niet toe treden en zich te deconventioneren. “Op die manier geven we een duidelijk signaal naar de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen (NCTZ) dat ze haar huiswerk opnieuw moet maken,” besluit Herrebout.

Kiezen tussen pest en cholera
Ook het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten klonk niet onverdeeld positief, zij het om andere redenen. Net de maximumtarieven zijn volgens hen ‘het redmiddel’ van het tarievenakkoord. "We stonden voor een pest-en-cholera-situatie: volledige tariefvrijheid of een begrensde tariefvrijheid," aldus algemeen secretaris Paul Callewaert. "Vandaag respecteren niet zoveel tandartsen de tarieven, waardoor patiënten sowieso te veel betalen. De bedoeling van dit akkoord is net om meer tandartsen de tarieven te doen respecteren, zodat de patiënt uiteindelijk meer zekerheid heeft over wat hij betaalt.” Met het akkoord moeten patiënten met andere woorden dieper in de eigen buidel tasten, maar krijgen ze in ruil daarvoor meer tariefzekerheid.

Om te weten of meer dan 60% van de tandartsen zich conventioneert en de nieuwe maximumtarieven dus op 1 mei in werking gaan, is het nog wachten tot eind april.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International