Dental Tribune Belgium (Flemish)

Verlenging van financiële tussenkomst voor beschermingsmateriaal

By Lydia Moret
May 28, 2021

Ambulante zorgverleners krijgen niet alleen een tussenkomst voor het materiaal (handschoenen, maskers, jassen, enzovoort). Het gaat ook om een tussenkomst voor de zwaardere investeringen (zoals luchtverversingsapparatuur) en beschermingsmaatregelen (namelijk de tijd die nodig is voor het aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen, de tijd die nodig is tussen twee patiënten, de benodigde tijd voor het ontsmetten van het materiaal en de lokalen, enzovoort).

De vergoeding voor de eerste periode van mei tot augustus 2020 werd al uitbetaald. Nu gaat het om de periode van 1 september tot 30 november 2020. De uitbetaling voor die tweede periode was reeds voorzien, maar het goedkeuringsproces liep vertraging op.

"Beschermingsmateriaal is voor onze zorgverleners essentieel om hun job veilig te kunnen uitvoeren. Ik ben dus blij dat dit koninklijk besluit eindelijk goedgekeurd werd door de ministerraad", verklaart minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De tegemoetkoming voorziet 20 euro per patiëntencontact (met een limiet van 200 contacten per maand) voor beoefenaars van de tandheelkunde, artsen-specialisten in stomatologie of otolaryngologie. Dit verschil wordt verklaard door het verhoogde risico op besmetting met COVID-19, onder andere door de nabijheid van patiënten zonder mondmasker.

Het RIZIV voorziet de uitbetaling uiterlijk in de maand juni.

(bron: medi-sfeer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International