Dental Tribune Belgium (Flemish)

Toelatingsexamens tandarts Vlaanderen eind augustus

By Stephanie van Baggem
August 10, 2020

Eind augustus kunnen 1.163 kandidaat-tandartsen toelatingsexamen doen. Normaliter vinden de toelatingsexamens begin juli plaats, maar vanwege de coronamaatregelen koos de Vlaamse overheid voor een andere aanpak. De toelatingsexamens worden daarom meteen gemoderniseerd en dit jaar voor het eerst digitaal afgenomen.

Het toelatingsexamen voor kandidaat-tandartsen vindt plaats op woensdag 26 augustus op 23 verschillende locaties. Het aantal deelnemers per locatie hangt af van de capaciteit van de gebouwen en varieert tussen de 20 en 120 deelnemers. De kandidaten krijgen een locatie toegewezen op basis van hun woonplaats.

Dit jaar zijn er overigens minder kandidaten voor het toelatingsexamen. Waar erin 2019 nog 1.300 kandidaten waren, zijn dat er dit jaar slechts 1.163. Een mogelijke verklaring voor dit lagere aantal is de oproep van minister Ben Weyts. Hij riep studenten uit het vijfde middelbaar op om dit jaar thuis te blijven en een online oefenexamen af te leggen, zodat de groepen in de examenlokalen kleiner kunnen blijven.
Vanaf 3 augustus is er een demo-examen beschikbaar met vragen uit de voorgaande edities. Dat stelt de kandidaten in staat om te wennen aan de digitale omgeving van het vernieuwde examen.

Ondertussen blijft het wachten op een federaal Koninklijk Besluit dat de RIZIV-nummers vastlegt voor tandartsen die afstuderen in 2026. Een besluit over het aantal studenten dat aan de opleiding mag beginnen is er nog niet. Zonder te wachten op een besluit heeft de Vlaamse regering eind vorig jaar zelf bepaald hoeveel studenten er mogen beginnen. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten (VASO) vreest dat studenten die niet kunnen starten naar het Grondwettelijk Hof zullen stappen om een plek te eisen. VASO-voorzitter Jonas Brouwer heeft minister Maggie De Block (Open Vld) met aandrang gevraagd om werk te maken van dat KB.

(bron: Nieuwsblad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International