Dental Tribune Belgium (Flemish)

Primaire molaren sealen vermindert risico op cariës

By Dental Tribune International
October 04, 2019

BOSTON, VS – Onderzoekers hebben onlangs het verband onderzocht tussen licht-gepolymeriseerde, op hars gebaseerde en fluoride-afgevende afdichtingsmiddelen en de ontwikkeling van put- en fissuurcariës in primaire molaren. De bevindingen suggereren dat gesealde primaire molaren minder snel cariës in de put en fissuur ontwikkelen. Daarom bevelen onderzoekers aan om tanddichtingsproducten aan te brengen op primaire molaren van kinderen met een hoog cariësrisico.

Als onderdeel van het driejaarlijks retrospectieve onderzoek bestudeerden onderzoekers van het Boston Children 's Hospital de dentale gegevens van 297 kinderen jonger dan zes jaar met een hoog risico op cariës. De onderzoekers registreerden de plaatsing of niet-plaatsing van de afdichtingsmiddelen op primaire molaren in zowel de polikliniek als operatiekamer.

Uit de resultaten bleek dat de kans op ontwikkeling van put-en-fissuur cariëslaesies in verzegelde primaire molaren 0,055 was en 0,013 keer de kans om deze laesies te ontwikkelen in niet-afgedichte primaire kiezen, wanneer afdichtingsmiddelen werden geplaatst in respectievelijk de polikliniek en de operatiekamer. Carieuze molaren, die zowel in de polikliniek als in de operatiekamer waren verzegeld, werden in verband gebracht met vertraagde cariësontwikkeling.

“Ons onderzoek levert wetenschappelijk bewijs dat de belangrijke rol van afdichtingsmiddelen bij de preventie van cariës bij primaire molaren benadrukt,” vertelde senior auteur dr. Rosalyn Sulyanto, instructeur aan de Harvard School of Dental Medicine en kindertandarts in het Boston Children's Hospital. “Deze bevindingen zullen in het Boston Children 's Hospital de leidraad zijn voor toekomstige behandelingsbeslissingen van onze pediatrische patiënten, met name patiënten met cariës in de vroege kinderjaren. We hopen dat onze bevindingen ook zullen dienen als fundamenteel onderzoek voor de ontwikkeling van behandelingsstandaarden in de kindertandheelkunde,” concludeerde ze.

Het onderzoek, getiteld ‘Sealed primary molars are less likely to develop caries’, werd in augustus 2019 online gepubliceerd in Journal of the American Dental Association.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Belgium (Flemish) No. 2, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International