Dental Tribune Belgium (Flemish)

Parodontitis en chronisch nierfalen verbonden door oxidatieve stress

By Franziska Beier, Dental Tribune International
February 18, 2021

BIRMINGHAM, VK ¬– In eerdere onderzoeken werd aangetoond dat patiënten met een ernstige ontsteking van de gingiva ook een slechtere nierfunctie hadden. Hiermee werd destijds een verband bevestigd tussen parodontitis en chronisch nierfalen. Een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers aan de Universiteit van Birmingham heeft voor het eerst aangetoond dat een biologische disbalans de correlatie tussen deze twee ziekten veroorzaakt.

In het recente onderzoek werden, met behulp van gedetailleerd mond- en lichaamsonderzoek, gegevens verzameld van 613 patiënten met chronisch nierfalen. Met behulp van structurele vergelijkingsmodellen is onderzocht of parodontale ontsteking en nierfunctie elkaar beïnvloeden en wat het onderliggende mechanisme is dat dit veroorzaakt.

Omdat ontsteking en oxidatieve stress beide een rol spelen bij de pathogenese van parodontitis en chronisch nierfalen, gingen de onderzoekers ervan uit dat de negatieve gevolgen kunnen verergeren wanneer deze ziekten in combinatie voorkomen. Zo werd er in eerder onderzoek aangetoond dat parodontitis in verband staat met een verhoogde mortaliteit bij patiënten met chronisch nierfalen.

De resultaten uit deze studie bevestigden de aanname dat parodontitis en chronisch nierfalen met elkaar verbonden zijn. Wanneer een parodontale ontsteking toenam met 10% correspondeerde dit met een afname in nierfunctie van 3%. Voor dit specifieke cohort zou een verslechtering van de nierfunctie met 3% zich vertalen in een verhoogd risico op nierfalen van 32% tot 34% over een periode van vijf jaar. Bovendien resulteerde een verminderde nierfunctie van 10% in een toename van parodontale ontsteking met 25%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International