Dental Tribune Belgium (Flemish)

Mondhygiënisten willen preventieve rol spelen bij heropstart reguliere tandzorg

By Andy Furniere
May 29, 2020

Door de COVID-19-crisis worden alle preventieve behandelingen en controles bij de tandarts uitgesteld. Niet alleen moeten die afspraken bij de heropstart van reguliere zorg ingehaald worden, maar het uitstel zal ook nieuwe tandproblemen veroorzaakt en bestaande tandproblemen verergerd hebben. Deze situatie zal tandartsen wellicht stevig onder druk zetten. De eerste mondhygiënisten, sinds vorig jaar aan de slag, onderstrepen dat zij een deel van de oplossing kunnen zijn door mee te helpen aan het inkorten van de vermoedelijk lange wachtlijsten.

De eerste Vlaamse lichting mondhygiënisten, die zich vooral richten op het preventieve werk, studeerde vorig jaar af aan de Gentse Arteveldehogeschool en de Leuvense UCLL hogeschool. Op dit moment zijn er zo’n tachtig mondhygiënisten in Vlaanderen, waarvan er naar schatting zestig aan het werk zijn. Aan het eind van dit academiejaar komt daar waarschijnlijk een honderdtal bij.

Wetende dat er in Vlaanderen zo’n 4.500 tandartsen zijn, zijn dat bescheiden aantallen. Niettemin kan deze nieuwe beroepsgroep in deze uitdagende tijden zijn steentje bijdragen, benadrukt de Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten (BBM).

“Als de agenda’s van tandartsen bij de heropstart overvol raken, dreigt de preventieve zorg achteruitgeschoven te worden, met alle negatieve gevolgen van dien”, zegt BBM-voorzitter Isabelle Mertens. “Laat me duidelijk stellen dat we met onze beperkte aantallen de wachtlijsten niet zullen kunnen wegwerken. Maar we kunnen wel een belangrijke bondgenoot zijn voor tandartsen, door waar we kunnen preventieve taken, zoals regelmatige controles, voor een groot deel over te nemen. Dat komt ook patiënten ten goede.”

Mondhygiënisten kunnen voorlichting en adviezen geven, maar zijn ook opgeleid voor bepaalde technische handelingen, zoals het verwijderen van plaque en tandsteen of het uitvoeren van medische beeldvorming. Door deze steun kunnen tandartsen zich ten volle concentreren op de nodige curatieve ingrepen.

Mertens illustreert het belang van mondhygiënisten aan de hand van haar eigen ervaringen. “Voor de coronacrisis was onze praktijk erin geslaagd de wachttijden voor preventieve tand- en mondzorg gevoelig terug te dringen, van enkele maanden tot enkele weken, mede doordat ikzelf en een collega-mondhygiënist sinds vorige zomer de tandartsen en orthodontisten ondersteuning bieden.” Volgens de BBM zal het beroep van mondhygiënist bij het heropstarten van tandartspraktijken meer dan ooit noodzakelijk zijn om de opgelopen behandelachterstand te kunnen inhalen zonder dat de preventieve zorg hiervoor moet wijken.

In het kader van de heropstart besliste de Belgische ziekteverzekering (Riziv) ondertussen om de termijn verbonden aan het mondzorgtraject te verlengen. Door de regeling van het mondzorgtraject moeten mensen die een jaar niet op controlebezoek gaan meer remgeld betalen dan zij die dat wel doen, maar dat jaarlijkse bezoek wordt dit jaar door de coronacrisis bemoeilijkt. Daarom zal het Riziv volgend jaar rekening houden met zowel controlebezoeken uitgevoerd in 2020 als in 2019. Mertens vindt dat geen goede zaak. “Zo verleg je de problemen alleen maar”, klinkt het.

De mondhygiënisten wijzen er ook op dat, om hun rol ten volle te kunnen spelen, er dringend terugbetalingen vanuit de ziekteverzekering moeten geregeld worden voor patiënten die geholpen worden door een mondhygiënist. “Doordat mondhygiënisten geen toegang hebben tot de bestaande preventieve nomenclatuur of andere budgettering wordt er voorbijgegaan aan het doel om laagdrempelige zorg te bieden”, zegt de BBM-voorzitter. Momenteel worden behandelingen door de mondhygiënist volgens de BBM ofwel volledig ten koste van de patiënt gelegd, ofwel gratis aanvullend verricht. “Deze situatie is echt niet gezond. Wij willen geen aanbieders zijn van luxezorg, maar wij zijn ook geen vrijwilligers”, beklemtoont Mertens. “We zijn er bovendien van overtuigd dat het blijven garanderen van deze preventieve zorgen op middellange termijn voor minder, en niet méér, druk op de ziekteverzekering zal zorgen.”

Gevraagd naar hun reactie zijn de beide beroepsverenigingen voor tandartsen (VVT en VBT) karig met commentaar. Ze wijzen erop dat er recent een akkoord is gesloten op federaal niveau, om een proefproject op te starten dat de werkzaamheden van mondhygiënisten in Vlaanderen verder kan verankeren. Er zou voor het project ongeveer 1,5 miljoen budget zijn, en het zou dit najaar van start gaan. Vorig jaar lag er al een voorstel voor een gelijkaardig project op tafel, met een hoger budget, maar de onderhandelingen liepen toen aan het einde vast. Mertens hoopt dat dit proefproject er nu wel degelijk komt. Ze wijst erop dat er al sinds 2016, toen de betreffende hogeschoolopleidingen opgestart werden, beloftes worden gedaan rond de toegang tot de zorgverzekering. “Als het project er komt, zou dit op korte termijn moeten leiden tot een terugbetalingsregeling voor het werk van mondhygiënisten, rekening houdend met ons volledige takenpakket. Op langere termijn zou het een opstap moeten betekenen naar een degelijk vergoedingsmodel.” Mertens vindt het bovendien niet correct dat de BBM niet nauw betrokken is bij onderhandelingen over de toekomst van de beroepsgroep die ze vertegenwoordigt.

Isabelle Mertens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Belgium (Flemish) No. 3, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International