Dental Tribune Belgium (Flemish)

Lage covid-19-prevalentie onder tandartsen

By Kees Adolfsen
January 25, 2021

CHICAGO - Het Science and Research Institute van de American Dental Association bracht in oktober 2020 de resultaten naar buiten van onderzoek naar de prevalentie van covid-19 onder tandartsen. Daarvoor werden in juni 2.200 Amerikaanse tandartsen onderzocht. Die groep werd representatief bevonden, waarmee de onderzoekers een prevalentie van covid-19 binnen de VS van 0,9% konden vaststellen.

Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT), is niet verrast door dat lage percentage. “Onze perceptie is dat er ook in België weinig besmettingen onder tandartsen voorkomen, en dat ze vrijwel altijd ontstaan in de privésfeer. Officiële cijfers kan ik niet geven, want er bestaat op heden geen registratie van. Daar zijn ook geen plannen voor. Gelukkig kunnen we ons baseren op cijfers uit het buitenland, die mits met enige omzichtigheid kunnen gebruikt worden om de Belgische situatie in te schatten.”

Volgens Herrebout zijn tandartspraktijken met de bestaande richtlijnen rond infectiepreventie al sinds het hiv-virus effectief georganiseerd om besmettingen te voorkomen. “Onder tandartsen, medewerkers en patiënten komt vrijwel nooit kruisbesmetting voor. Niettemin hebben we vanaf maart een aantal aanvullende richtlijnen verstrekt. We hebben bijvoorbeeld hard gespeeld op beluchting en ventilatie. Ramen en deuren zo veel mogelijk open, ook in extra pauzes tussen behandelingen door. Ook adviseren we de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden; patiënten komen als het kan zonder begeleiding. Aan de behandelstoel dragen behandelaars FFP2-mondmaskers. Ook dat blijkt een effectieve aanvullende maatregel. De strikte naleving van deze richtlijnen door de Vlaamse tandartsen zorgt ervoor dat we veilig kunnen werken, zowel voor onszelf, het personeel als de patiënten. Ik ben dan ook heel tevreden dat de zorg voor patiënten opnieuw volledig kan doorgaan.”

De New York Times noemde in maart de tandartspraktijk een van de plekken met de hoogste besmettingsrisico’s binnen de zorg. Was het, nu we de feiten kennen, wel nodig de reguliere mondzorg te staken in de eerste lockdown? “Achteraf de situatie beoordelen is natuurlijk gemakkelijk. Op dat moment namen we een zeer terecht besluit”, verzekert Herrebout. “Het was goed ons tot de urgente zorg te beperken. Ten eerste hadden we rond de krokusvakantie, waarin veel Belgen gingen wintersporten, te maken met een ongekende boost aan besmettingen. Het ontbrak iedereen aan kennis over het nieuwe virus, zodat risico’s niet konden worden ingeschat. Er was bovendien een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. We hadden tijd nodig om die tekorten aan kennis en middelen ongedaan te maken.”

In een volgende lockdown is sluiting van praktijken niet meer aan de orde geweest. “En dat is juist, met wat we nu weten. Maar waakzaamheid blijft geboden, zeker met de actuele mutaties van het virus. Zoals gezegd kent onze beroepsgroep geen verplichte melding van covid-19-besmetting. Sciensano houdt deze gegevens niet bij. Registratie zou zinvol kunnen zijn om risico’s bij bepaalde beroepsgroepen in te schatten, alsook een eventuele uitval van zorgpersoneel een stuk voorspelbaarder te maken.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International