Dental Tribune Belgium (Flemish)

Gevestigde waarde VBT bestaat 20 jaar

February 24, 2020

“We behartigen de beroepsbelangen van alle tandartsen en zijn er fier op dat we na twintig jaar een representatieve, gezonde en waardevolle beroepsvereniging zijn,” zegt past-voorzitter Guido Lysens van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT).

Een belangrijke verdienste van de VBT is volgens hem is de niet-aflatende aandacht voor preventie. Daarnaast heeft de vereniging ervoor gepleit om mondhygiënisten in België op te leiden en toe te laten treden tot de dentale markt.

Volgens Lysens hecht zijn vereniging veel belang aan de mening en noden van jonge tandartsen, want zij hebben de toekomst. Na twintig jaar vindt Lysens de VBT een “gevestigde waarde”, die de uitdagingen voor de toekomst niet uit de weg zal gaan.

De VBT vierde haar jubileum onder meer met een feestelijke receptie waar Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke de tandartsen toesprak. De receptie was onderdeel van een tweedaags lustrumcongres in het Hilton Hotel in Antwerpen, dat met vierhonderd deelnemers uitverkocht was. Een van de publiekstrekkers op het congres was de Britse Finlay Sutton, die inzoomde op de totaalprothese. Een onderwerp dat tijdens de meeste congressen te weinig aandacht krijgt, vindt de VBT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International