Dental Tribune Belgium (Flemish)

FDI: in 2030 geen gezondheid zonder mondgezondheid

February 18, 2021

GENEVE, ZWITSERLAND – De FDI World Dental Federation heeft onlangs ‘Vision 2030: Delivering Optimal Oral Heath for All’ gepubliceerd. Dit rapport bevat de uitdagingen waarmee de mondzorg in het komende decennium te maken krijgt. Ook stelt het strategieën voor om de mondgezondheid te verbeteren, de ongelijkheden op het gebied van mondzorg te verminderen en bij te dragen aan het verminderen van mondziekten wereldwijd.

De visie van de FDI is dat in 2030 de mondzorg versterkend, evidence-based, geïntegreerd en uitgebreid zal zijn. ‘Geen gezondheid zonder mondgezondheid’, meent de FDI. Het rapport schetst hoe de mondzorg actuele en verwachte veranderingen en trends in de wereldwijde gezondheidszorg kan aanpakken.

Het ‘Vision 2030’ rapport is opgebouwd rond drie pijlers:

 1. In 2030 zijn essentiële mondgezondheidsdiensten geïntegreerd in de gezondheidszorg in elk land en komt passende mondzorg van hoge kwaliteit beschikbaar – toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Concrete doelen hierbij zijn onder andere:
  • De prevalentie en morbiditeit van mondziekten zijn met een derde verminderd door promotie, preventie, behandeling en genezing.
  • De mondgezondheid is een politieke prioriteit.
 2. Tegen 2030 zijn mond- en algemene persoonsgerichte gezondheidszorg geïntegreerd. Dat leidt tot een effectievere preventie en behandeling van mondziekten en tot een betere gezondheid en welzijn. Concrete doelen hierbij:
  • Mondgezondheidsgegevens zijn geïntegreerd in medische gegevensbeheersystemen.
  • Elk land heeft een beleid dat gericht is op het gebruik van suiker in overeenstemming met de richtlijnen van de WHO.
 3. Tegen 2030 zullen mondgezondheidsprofessionals samenwerken met een breed scala aan gezondheidswerkers om duurzame, op de gezondheid gebaseerde en mensgerichte gezondheidszorg te bieden. Dat geeft de volgende concrete doelen:
  • Het voorschrijven van antibiotica in de tandheelkunde is wereldwijd substantieel verminderd. Dit beperkt de potentiële bijdrage van de tandheelkunde aan antimicrobiële resistentie.
  • Het gebruik van amalgaam en materialen die weekmakers bevatten is wereldwijd aanzienlijk verminderd.

Het rapport is voor wereldwijde toepassing opgesteld. Zo kan ook België haar vruchten hiervan plukken. “Het FDI Vision 2030 rapport is niet bedoeld om prescriptief te zijn, maar in plaats daarvan om rekening te houden met de lokale behoeften, omstandigheden en situatie,” reageert Stefan Listl desgevraagd, lid van de FDI Vision 2030 working group en hoogleraar Kwaliteit en veiligheid van mondzorg aan het Radboudumc in Nijmegen.

In België wordt slechts een deel van de tandartsbezoeken- en 40% van de tandheelkundige behandelingen terugbetaald, en gezondheidsproblemen, waaronder ook mondziekten, treffen vooral de armere en gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Naar de tandarts gaan is voor hen vaak een te zware financiële kost. Dat stelde het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onlangs vast in een onderzoek. Uit de resultaten bleek dat in 2016 3,7% van de volwassenen Belgen mondzorg uitstelde, waarmee we het slechter doen dan onze buurlanden. Ook uit een nieuwe studie van het Onderzoekscentrum Sociaal Europa, in opdracht van het Riziv, blijkt dat de ongelijkheid op het vlak van toegang tot gezondheidszorg in België toeneemt. Mondgezondheid blijft bovendien een van de domeinen waarin deze ongelijkheid in gezondheid het meest tot uiting komt.

Listl verwacht veel van het rapport.. “Het FDI ‘Vision 2030: Delivering Optimal Oral Health for All’ is gelijktijdig met het 148e Executive Board meeting van de World Health Organization (WHO) gepubliceerd. Tijdens deze bijeenkomst van het WHO Executive Board was mondgezondheid een van de besproken onderwerpen, voor het eerst sinds 2007, waarbij regeringen een baanbrekende resolutie voor mondgezondheid aan hebben genomen. De WHO en de lidstaten hebben nu de taak gekregen om een langverwachte wereldwijde strategie, actieplan en monitoringkader voor mondgezondheid te ontwikkelen. Dit biedt voor zowel Nederland als België heel wat mogelijkheden..”

De aanbevelingen in het FDI Vision 2030-rapport zullen zich in de loop van de tijd aanpassen aan veranderende omstandigheden. Listl: “Het ontstaan van wereldwijde crises en catastrofale gebeurtenissen, zoals pandemieën, onderstreept ook de behoefte aan professionele veerkracht. Dit rapport benadrukt de verantwoordelijkheid van iedere mondzorgprofessional om een passend competentieniveau gedurende het beroepsleven te onderhouden, en de noodzaak om leiderschap te tonen binnen de gezondheidszorg en de samenleving om zo de nodige professionele veerkracht te kunnen bieden.”

Het complete rapport is te vinden op www.fdiworlddental.org/vision2030.

(bron: FDI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International