Dental Tribune Belgium (Flemish)

Coronavergoeding om financiële impact pandemie te compenseren

September 18, 2020

Door alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen en het lager aantal patiënten heeft de covid-19-crisis een financiële impact op alle zorgverleners in de ambulante zorg. Tandartsen behoorden tot de zwaarst getroffen groepen. Het RIZIV kende hen daarom een hogere coronavergoeding toe dan de meeste andere beroepen: 20 euro per patiënt.

Eind juni bekrachtigde het verzekeringscomité van het RIZIV de regeling om financiële ondersteuning te bieden aan ambulante zorgverleners. Die moesten immers stevig investeren om te voldoen aan de beschermingsmaatregelen in het kader van de covid-19-pandemie, bijvoorbeeld voor de aanschaf van materialen zoals handschoenen, maskers, kielen, brillen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, en alcoholgel en -spray. Tegelijkertijd zagen ze veel minder patiënten dan normaal.

Het RIZIV maakte in totaal 150 miljoen euro vrij om de zorgverleners een gedeeltelijke vergoeding toe te kennen voor de geneeskundige verstrekkingen met fysiek contact die plaatsvonden tussen 4 mei en 31 augustus. De ziekenfondsen zullen de financiële tussenkomst in één keer uitbetalen, op het einde van het jaar. Alleen de getuigschriften voor verstrekte hulp die voor 31 oktober uitbetaald werden komen in aanmerking. Zorgverleners wordt daarom aangeraden om hun patiënten te vragen hun getuigschriften zo snel mogelijk te bezorgen aan hun ziekenfonds.

Terwijl zorgverleners zoals artsen en kinesitherapeuten 2,50 euro per consultatie vergoed krijgen, bedraagt de coronacompensatie voor tandartsen 20 euro per patiënt. Ze kunnen die tegemoetkoming maximaal 200 keer per kalendermaand aanrekenen, wat neerkomt op een maximum van 4.000 euro per maand. Die steunmaatregelen is voor alle tandartsen, ongeacht of ze geconventioneerd zijn. Dezelfde regeling geldt voor artsen-specialisten in de stomatologie en otorinolaryngologie.

Met dat hogere bedrag erkent het RIZIV de bijzondere situatie van tandartsen. Zij hebben veel meer beschermingsmaatregelen moeten nemen dan anderen omdat ze tijdens behandelingen aerosolen produceren.

In een gezamenlijke mededeling drukken de beroepsverenigingen hun tevredenheid over de financiële steun uit. “Hiermee toont de overheid begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de tandheelkundige zorgen moeten verleend worden”, klinkt het. Tegenover de VRT beklemtoonde het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) dat “dit geen volledige vergoeding is, maar een gedeeltelijke compensatie”.

Cruciaal is ook dat de kost voor de genomen maatregelen niet bij de patiënt terechtkomt. Het verbod om supplementen aan te rekenen voor beschermingsmaatregelen en -materiaal blijft dan ook van toepassing.

Er zou bovendien geen extra budget nodig zijn voor de financiële tegemoetkomingen. Omdat er veel minder is verbruikt tijdens de crisis zouden de compensaties passen binnen de voorziene budgetten voor 2020.

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Belgium (Flemish) No. 3, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International