Dental Tribune Belgium (Flemish)

47 genen houden verband met tandbederf

By Dental Tribune International
August 21, 2019

UMEÅ, ZWEDEN – Om een beter beeld te krijgen van de invloed van onze genen op de mondgezondheid hebben onderzoekers aan het Instituut voor Odontologie van Umeå University in Zweden samengewerkt met de Bristol Dental School in Engeland. Door metadata van duizenden patiënten te verzamelen, kon het team 47 nieuwe genen identificeren die verband hielden met tandbederf.

Volgens onderzoekers is de invloed van genen op de mondgezondheid onvoldoende onderzocht, mede omdat complexe ziekten, zoals tandbederf en parodontitis, grote studies vereisen om conclusies te kunnen trekken.

De onderzoekers combineerden gegevens van negen internationale klinische onderzoeken waar in totaal 62.000 mensen aan deelnamen, met zelfgerapporteerde gegevens van de UK Biobank over de mondgezondheid van 461.000 deelnemers. “Het onderzoek maakt duidelijk dat tanden deel uitmaken van het lichaam. We kunnen onder andere zien dat er een oorzakelijk verband lijkt te bestaan tussen risicofactoren voor hart- en vaatziekten en tandbederf,” stelt Ingegerd Johansson, senior hoogleraar aan het Instituut voor Odontologie van Umeå University.

Na een uitgebreide data-analyse werden 47 nieuwe genen gelokaliseerd die verband hielden met tandbederf. Het onderzoek bevestigde ook dat een reeds bekend immuungerelateerd gen in verband stond met parodontitis. De genen die gekoppeld kunnen worden aan tandbederf, bestaan onder andere uit genen die helpen bij het vormen van tanden en kaakbot, genen met beschermende functies in speeksel en genen die bacteriën op de elementen aantasten.

Met behulp van een techniek die Mendeliaanse randomisatie wordt genoemd, hebben onderzoekers gekeken naar de genetische link tussen cardiovasculaire en metabole gezondheidsfactoren, zoals roken, obesitas, opleiding en persoonlijkheid om verbanden met de mondgezondheid te begrijpen. Mogelijk is er ook een oorzakelijk verband tussen verval en sommige cardiovasculaire metabole risicofactoren.

Het onderzoek, getiteld ‘Genome-wide analysis of dental caries and periodontitis combining clinical and self-reported data’, werd op 24 juni 2019 gepubliceerd in Nature Communications.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Belgium (Flemish) No. 2, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International